Nariadenie o spoločnej organizácii trhov sa vzťahuje na alkoholické výrobky predávané v Európskej únii, ktoré sú vyrobené a označené po 8. decembri 2023. Patria sem výrobky dovážané do EÚ.

Maloobchodníci a colní úradníci môžu byť tiež strážcami a požadovať, aby všetky produkty dodané po 8. decembri vyhovovali nariadeniu.

Logo EU-Label – Transparentná platforma produktových QR kódov

Copyright © 2023

Vo vlastníctve Semicolon

O nás

Nasleduj nás

sk_SKSK