POLITIKA COOKIE

 

ÚVOD

Tieto Zásady používania súborov cookie sa vzťahujú na všetkých používateľov webovej stránky eulabel-info. Nižšie uvedené informácie slúžia na informovanie používateľov tejto webovej stránky o umiestnení, používaní a správe súborov cookie spoločnosťou Semicolon.ro v kontexte prehliadania používateľov tejto webovej lokality.
Na stránke e-štítkov (app.eu-label.info/view/) sa nenachádzajú žiadne súbory cookie.

 

ČO SÚ COOKIES?

Pojem „cookies“ používame na označenie súborov cookie a podobných technológií, prostredníctvom ktorých možno automaticky zbierať informácie. „Internetový súbor cookie“ (tiež známy ako „súbor cookie prehliadača“ alebo „súbor cookie HTTP“ alebo „cookie“) je malý súbor zložený z písmen a číslic, ktorý sa uloží vo vašom počítači, mobilnom zariadení alebo inom zariadení. používateľa, prostredníctvom ktorého je prístup na internet. Cookies sa inštalujú na základe požiadavky webového servera do prehliadača (napr. Internet Explorer, Firefox, Chrome). Po nainštalovaní cookies majú pevnú životnosť, zostávajú „pasívne“, čo znamená, že neobsahujú softvér, vírusy ani spyware a nebudú mať prístup k informáciám na pevnom disku používateľa, ktorého zariadenie bolo nainštalované. Súbor cookie sa skladá z dvoch častí:

 • Názov súboru cookie a
 • Obsah a hodnota súboru cookie.

Z technického hľadiska k nemu môže znova pristupovať iba webový server, ktorý súbor cookie odoslal, keď sa používateľ vráti na webovú stránku spojenú s príslušným webovým serverom.

 

NA AKÉ ÚČELY SA POUŽÍVANIE COOKIES PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY:

Súbory cookie sa používajú na to, aby používateľom tejto webovej stránky poskytli lepší zážitok z prehliadania a služby prispôsobené potrebám a záujmom každého jednotlivého používateľa, a to:

 • Zlepšenie používania tejto webovej stránky vrátane identifikácie akýchkoľvek chýb, ktoré sa vyskytnú počas jej návštevy/používania používateľmi;
 • Poskytovanie anonymných štatistík o tom, ako sa táto webová stránka používa, spoločnosti Semicolon.ro, ako vlastníkovi tejto webovej stránky;
 • Predvídanie možných funkcií, ktoré budú v budúcnosti sprístupnené používateľom prostredníctvom tejto webovej stránky, v závislosti od služieb/produktov, ku ktorým pristupujete.

Na základe spätnej väzby prenášanej prostredníctvom súborov cookie v súvislosti s používaním tejto webovej stránky môže eu-label.info prijať opatrenia na zefektívnenie tejto webovej stránky a jej dostupnosť pre používateľov.

Používanie cookies teda umožňuje ukladanie určitých nastavení/predvolieb nastavených používateľmi tejto webovej stránky, ako napríklad:

 • Zlepšenie používania tejto webovej stránky vrátane identifikácie akýchkoľvek chýb, ktoré sa vyskytnú počas jej návštevy/používania používateľmi;
 • Poskytovanie anonymných štatistík o tom, ako sa táto webová stránka používa, spoločnosti Semicolon SRL, ako vlastníkovi tejto webovej stránky;
 • Predvídanie možných funkcií, ktoré budú v budúcnosti sprístupnené používateľom prostredníctvom tejto webovej stránky, v závislosti od služieb/produktov, ku ktorým pristupujete.

Na základe spätnej väzby prenášanej prostredníctvom súborov cookie v súvislosti s používaním tejto webovej stránky môže bodkočiarka.ro prijať opatrenia na zefektívnenie tejto webovej stránky a jej dostupnosť pre používateľov.

Používanie cookies teda umožňuje ukladanie určitých nastavení/predvolieb nastavených používateľmi tejto webovej stránky, ako napríklad:

 • jazyk, v ktorom sa webová stránka zobrazuje;
 • ako sa pohybovať na stránke;
 • miesto, z ktorého sa webová stránka zobrazuje.

 

AKO DLHO JE ŽIVOT COOKIES?

Životnosť súborov cookie sa môže výrazne líšiť v závislosti od účelu, na ktorý sú umiestnené. Existujú nasledujúce kategórie súborov cookie, ktoré určujú ich životnosť:

 • Súbory cookie relácie – „cookie cookie relácie“ je súbor cookie, ktorý sa automaticky vymaže, keď používateľ zatvorí svoj prehliadač.
 • Trvalé alebo pevné súbory cookie – „Trvalé“ alebo „pevné“ súbory cookie sú súbory cookie, ktoré zostávajú uložené v koncovom zariadení používateľa, kým nedosiahne určitý dátum vypršania platnosti (čo môže byť o niekoľko minút, dní alebo niekoľko rokov v budúcnosti) alebo až do vymazania používateľom kedykoľvek prostredníctvom nastavení prehliadača.

 

AKÉ COOKIES SA POUŽÍVAJÚ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY:

Používaním/návštevou webovej stránky môžu byť umiestnené nasledujúce súbory cookie:

Súbory cookie výkonu webových stránok

Pri tomto type cookies sa ukladajú užívateľské preferencie tejto webovej stránky, takže opätovné nastavenie preferencií v prípade ďalšej návštevy webovej stránky už nie je potrebné.

Súbory cookie analýzy používateľov

Tieto súbory cookie nás informujú o tom, či konkrétny používateľ webovej stránky predtým navštívil/použil túto webovú stránku. Tieto súbory cookie sa používajú iba na štatistické účely.

Súbory cookie na geografické zacielenie

Tieto súbory cookie používa softvér, ktorý určuje krajinu pôvodu používateľa webovej stránky. Rovnaké reklamy budú prijaté bez ohľadu na vybratý jazyk.

Registračné cookies

Keď sa zaregistrujete na tejto stránke, vygenerujú sa súbory cookie, ktoré uložia túto akciu. Servery používajú tieto cookies, aby nám ukázali účet, s ktorým ste zaregistrovaný. Používanie týchto súborov cookie nám tiež umožňuje priradiť akýkoľvek komentár uverejnený na webovej stránke k používateľskému menu používaného účtu. Ak nebola vybratá možnosť „ponechať registráciu“, tieto súbory cookie sa po skončení relácie prehliadania automaticky vymažú.

 

COOKIES PRE REKLAMU A POSKYTOVATEĽOV REKLAMY

Tieto cookies umožňujú užívateľovi zobraziť online reklamu, jej typ a čas, ktorý uplynul od zobrazenia príslušnej reklamnej správy. Ako také sa takéto cookies používajú na zacielenie online reklamy. Tieto cookies sú anonymné, uchovávajú informácie o prezeranom obsahu, nie o používateľoch.

 

AKÉ INFORMÁCIE SA UKLADAJÚ A SPRÍSTUPŇUJÚ PROSTREDNÍCTVOM COOKIES?

Súbory cookie ukladajú informácie v malom textovom súbore, ktorý umožňuje rozpoznanie prehliadača. Táto webová stránka rozpoznáva prehliadač, kým nevyprší platnosť súborov cookie alebo sa neodstránia.

 

PRISPÔSOBTE SI NASTAVENIA PREHLIADAČA PRE COOKIES

Ak používanie cookies nie je rušivé a počítač alebo technické vybavenie používané na prehliadanie tejto webovej stránky používate iba vy, môžu byť nastavené dlhé doby platnosti na ukladanie vašej histórie prehliadania.

Ak počítač alebo technické vybavenie používané na prehliadanie tejto webovej stránky používa viac osôb, môže byť pri každom zatvorení prehliadača zohľadnené nastavenie vymazania jednotlivých údajov prehliadania.

 

AKO JE MOŽNÉ ZAKÁZAŤ COOKIES?

Zakázanie a odmietnutie prijímania súborov cookie môže sťažiť návštevnosť tejto webovej stránky a obmedziť možnosti jej používania. Používatelia môžu nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie alebo akceptoval súbory cookie z konkrétnej webovej stránky.

Všetky moderné prehliadače ponúkajú možnosť zmeniť nastavenia súborov cookie. Tieto nastavenia sú spravidla prístupné v časti „Možnosti“ alebo v ponuke „Predvoľby“ vášho prehliadača.

Odmietnutie alebo zakázanie súborov cookie však neznamená, že už nebudete dostávať online reklamu – iba to, že nebude prispôsobená vašim preferenciám a záujmom, zvýrazneným vaším správaním pri prehliadaní.

Na pochopenie týchto nastavení môžu byť užitočné nasledujúce odkazy:

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok o tom, ako sa súbory cookie používajú prostredníctvom tejto webovej stránky, kontaktujte contact@eu-label.info.

Pre viac informácií o spracovaní údajov navštívte Zásady ochrany osobných údajov.

Logo EU-Label – Transparentná platforma produktových QR kódov

Copyright © 2023

Vo vlastníctve Semicolon

O nás

Nasleduj nás

sk_SKSK