V EU-Label chápeme rozmanité jazykové prostredie Európskej únie a dôležitosť sprístupnenia informácií o produktoch každému bez ohľadu na jeho jazyk.

Postup automatického prekladu funguje takto:

  1. Detekcia: Keď používateľ vstúpi na stránku produktu, zobrazí sa stránka v jazyku, v ktorom bola e-štítka vytvorená, ale používateľ má tiež možnosť zmeniť jazyk. Ak pre e-štítok nie je poskytnutý žiadny jazyk, náš systém zistí ich preferovaný jazyk na základe nastavení ich prehliadača.
  2. preklad: Informácie vybraté zo zoznamu, rozbaľovacieho zoznamu alebo selektora sa automaticky preložia, ale akýkoľvek vlastný text, ktorý zadáte, musíte preložiť vy
Logo EU-Label – Transparentná platforma produktových QR kódov

Copyright © 2023

Vo vlastníctve Semicolon

O nás

Nasleduj nás

sk_SKSK