FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

BEVEZETÉS

Jelen dokumentum azt a szerződést jelenti, amely alapján az SEMICOLON SRL a weboldalon bemutatott szolgáltatásokat nyújtja https://eu-label.info és https://app.eu-label.info. Ezt kifejezetten el kell fogadni az ezen a weboldalon található szolgáltatás-rendelési űrlapon keresztül. Bármilyen megrendelést online teljesít a vásárló a jelen szerződés elfogadásával. Frissítve: 2023.12.05

A szerződő felek

SZOLGÁLTATÓ – Az SC SEMICOLON SRL, az EU LABEL.info platform létrehozója és adminisztrátora, székhelye: Valea Lupului, str. Ecaterina Teodoroiu 19. sz., 3. szoba, a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalban a szám alatt nyilvántartott. J22/1147/2019 CUI RO40756462, képviseli: Șolopa Stefan úr rendszergazdaként, a https://eu-label.info platform üzemeltetője.
VEVŐ – regisztrált a weboldalon és azonosítja a megrendelőlapon megadott adatokkal. Ezeket az információkat az adatbázisban tároljuk, és szükség esetén a kedvezményezett frissítheti a számlán belül.
Az EU-Label platform és az azon keresztül kínált összes szolgáltatás felhasználója a következőket vállalta:
– Az ÜGYFÉL által az „Elfogadom a feltételekkel” négyzet kipipálásával leadott és visszaigazolt megrendelés a SZOLGÁLTATÓ ajánlatának ÜGYFÉL általi elfogadását jelenti, az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. Az elektronikus kereskedelemről szóló 365/2002. Ennek a négyzetnek a kitöltése (pipálása) kötelező, értéke megegyezik a holografikus aláíráséval, és a művészet értelmében elektronikus aláírást jelent. 4. sz. Elektronikus aláírásról szóló törvény 3. pontja. 455/2001.

  •  MEGHATÁROZÁSOK: https://eu-label.info, EU-LABEL: a weboldal és a kereskedelmi név, valamint az ezen a weboldalon vagy aldomainjein elérhető szolgáltatások összessége.
  • SZOLGÁLTATÁS: a Szolgáltató által a https://eu label.info / https://app.eu-label.info weboldalon keresztül SAAS (szoftver, mint szolgáltatás) formájában előfizetés alapján elérhetővé tett szolgáltatások.
  • ÜGYFÉL: természetes vagy jogi személy, aki megrendelést ad le a https://app.eu label.info weboldalon vagy a weboldalon megjelenített egyéb módon, például telefonon, e-mailben stb.
  • MEGRENDELÉS: a https://eu-label.info / https://app.eu-label.info weboldalon megjelenített egy vagy több szolgáltatás vásárlási akciója, amelyet olyan ügyfél hajt végre, aki igénybe kívánja venni az adott szolgáltatásokat. .
  • LÁTOGATÓ: természetes vagy jogi személy, aki a https://eu-label.info / https://app.eu-label.info weboldalt meglátogatja anélkül, hogy szolgáltatást vásárolt volna és megrendelés nélkül.
  • TÁVSZERZŐDÉS: a törvény szerint minden olyan szerződést jelent, amely az EU – LABEL és az ÜGYFÉL között a két fél egyidejű fizikai jelenléte nélkül, egy vagy több távközlési eszköz kizárólagos használatával kötött, egészen addig az időpontig, a szerződés megkötésére, és amelyre az ÜGYFÉL EU-LABEL általi tájékoztatási kötelezettsége vonatkozik, a megkötött szerződés joghatásainak megjelenése előtt;

2. Jelen Szolgáltatási Szerződés tárgya és elfogadása

2.1. Ez a Szolgáltatási Szerződés minden olyan megrendelésre vagy fiókra vonatkozik, amely a https://app.eu-label.info oldalon (megrendelőlap, kapcsolatfelvételi űrlap, telefon, e-mail) keresztül történt. Az ügyfél vállalja, hogy ezeket a feltételeket megismeri, mielőtt a
rendelni vagy számlát nyitni. Minden megrendelés és számlanyitás azt jelenti, hogy az Ügyfél elfogadja a jelen szolgáltatási feltételeket. A jelen szerződés ügyfél általi elfogadása az „Elfogadom a feltételekkel” négyzet bejelölésével történik. A weboldal, valamint az EU-LABEL platformon keresztül kínált szolgáltatások használatával az ÜGYFÉL közvetlenül felelős a használatából eredő következményekért. Az ÜGYFÉL továbbá felelős minden olyan anyagi, szellemi, elektronikus vagy egyéb kárért, amelyet ő vagy alkalmazottai az OLDALnak, TARTALOMNAK, SZOLGÁLTATÁSSAL, EU-LABEL-nek vagy bármely harmadik félnek, akivel az EU-LABEL érvényes szerződést kötött, a jogszabályoknak megfelelően okozott. hatályban.
2.2. A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot, hogy jelen szolgáltatási feltételeket bármikor módosítsa. A leadott rendelésre az a verzió érvényes, amely a https://app.eu-label.info oldalon a rendelés leadásakor érvényes.
2.3. A szolgáltatások számos felületről érhetők el, mint például: Windows, Mac és Linux operációs rendszerre telepített asztali alkalmazások, iOS és Android alkalmazások és webböngészők. 2.4. A kínált szolgáltatások árlistája a https://eu-label.info/#pricing oldalon található, adott esetben a SZOLGÁLTATÓ képviselőjétől, e-mailben vagy telefonon. Az árat a SZOLGÁLTATÓ az ÜGYFÉL igényei és a szolgáltatás fizetési időszaka függvényében határozza meg. Az ÜGYFÉL a szolgáltatások kifizetése a SZOLGÁLTATÓ által felajánlott ár elfogadását jelenti.
2.5. Az EU-LABEL platformon keresztül kínált szolgáltatások idővel változhatnak, ahogyan fejlesztjük vagy új funkciókat adunk hozzá. Ezeket a szolgáltatásokat bármikor, előzetes értesítés nélkül felfüggeszthetjük, módosíthatjuk vagy leállíthatjuk. Bármikor eltávolíthatunk bármely tartalmat a Szolgáltatásokból.
2.6. Jelen szolgáltatási szerződést az 1. számú melléklet – Személyes adatok kezeléséről szóló szerződés kíséri és együtt kell értelmezni

3. A szerződés időtartama

3.1. Jelen szerződés az ÜGYFÉL által választott előfizetéstől függően 12 hónapos időtartamra jön létre, amely a rendelés leadásának vagy a számla létrehozásának napjától kezdődik, és ettől az időponttól lépnek hatályba a felek kötelezettségei. Az időszak lejárta után, ha nincs kérés a szolgáltatások megszakítására, az előfizetés automatikusan meghosszabbodik az eredetileg választott időtartammal.
3.2. A választott előfizetési típusú fizetés megtörténtét és visszaigazolását követően az ÜGYFÉL a fizetés Szolgáltató általi visszaigazolásától kezdve hozzáfér az előfizetési csomagban foglalt szolgáltatásokhoz. A rendelés lemondására a fizetés megtörténtéig van lehetőség. A Megrendelő megrendelésében fellépő hibák mindaddig javíthatók, amíg a fizetést a Szolgáltató az eulabelinfo@gmail.com e-mail címre küldött e-mailben vissza nem igazolja. telefonon +40759653566 hétfőtől péntekig 08:00-16:00 között.
3.3. Ha az ÜGYFÉL az előfizetés érvényességi idejének lejárta előtt legalább 30 naptári nappal a választott előfizetés lemondását nem jelenti be, az előfizetés minden évben automatikusan, minden formaiság nélkül meghosszabbodik.
3.4. Ha az ÜGYFÉL módosítani kívánja a választott előfizetés típusát egy korábban kiválasztott előfizetés aktív időszaka alatt, ez a https://app.eu-label.info/plan oldalon lehetséges. csomag frissítése esetén, csomag leminősítése esetén az ÜGYFÉL már befizetett időszakának lejárta után lép hatályba, és új fizetést teljesít, kisebb csomag esetén.
3.5. Az ÜGYFÉL fiókja, valamint a platformra bevitt összes adat (vevők, digitális címkék, táplálkozási adatok, időpontok stb.) automatikusan törlődik az előfizetés lejárta után 6 hónappal.
3.6. A VEVŐ 14 napon belül kérheti a befizetett összeg visszatérítését, ha nem elégedett a szerződésben foglalt szolgáltatással. A befizetés visszaküldését a SZOLGÁLTATÓ a lehető legrövidebb időn belül banki átutalással teljesíti.
3.6.1. Ha a fizetések feldolgozására/beszedésére bankközi jutalék volt, azt levonják az ÜGYFÉLnek visszajáró összegből.
3.6.2. Abban az esetben, ha az ÜGYFÉL aktív promócióban részesült (30 napos ingyenes próbaverzió), nem részesülhet a befizetés visszaküldésében.

4. Szerződés értéke és fizetése

4.1. Az ÜGYFÉL a nyújtott szolgáltatásokért a SZOLGÁLTATÓ felé az előfizetés összegét, a megrendelés véglegesítésekor megadott összeget fizeti ki. Abban az esetben, ha az ÜGYFÉL személyre szabott webmodult/szolgáltatást igényel, az előfizetési értéken felül a személyre szabott modul létrehozásához nyújtott szolgáltatások ellenértéke is kifizetésre kerül, melynek összege közös megegyezéssel állapítható meg, annak függvényében. a munka összetettsége.
4.2. A SZOLGÁLTATÓ adott esetben rendszeres fizetési értesítést küld a választott előfizetés típusának megfelelően.
4.3. Abban az esetben, ha az Ön hozzáférése a https://app.eu-label.info oldalhoz a SZOLGÁLTATÓ miatt hosszabb időre megszakad (a szolgáltatás különböző okok miatti átmeneti vagy tartós megszakítása), visszakaphatja az összeget az előfizetés részét képező pénzösszeg az előfizetés időtartama alatt felhasználatlanul maradt, miután Ön erre vonatkozó igényt nyújtott be.
4.4. A SZOLGÁLTATÓ semmilyen esetben sem kötelezhető a fennmaradó előfizetés értékénél magasabb pénzösszeg megfizetésére.
4.5. A https://app.eu-label.info/plan webhelyen és platformon megjelenő összes ár nem tartalmazza az ÁFA-t.

5. A megjelenített szolgáltatások elérhetősége

5.1 A SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatásokra és azok árára vonatkozó ajánlata mindaddig érvényes, amíg az a https://eu-label.info oldalon megjelenik. A SZOLGÁLTATÓ szerződéses kötelezettségeinek eleget tesz, amint az ÜGYFÉL a választott szolgáltatással kapcsolatos fizetést teljesíti.
5.2. Az árakban vagy a szolgáltatások elérhetőségével kapcsolatos bármilyen változásról e-mailben értesítjük az ÜGYFÉL felhasználói fiókban megadott elérhetőségeit, vagy az alkalmazáson keresztül, legalább 30 nappal a változás előtt. Az alkalmazáskarbantartási szolgáltatások bejelentése az alkalmazáson keresztül vagy e-mailben történik.
5.3. Az ÜGYFÉL felelőssége a felhasználói fiókban lévő adatok frissítése, amint változások bekövetkeznek. A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget a felhasználói fiókban megadott e-mail cím elérhetetlenségéből eredő károkért vagy bármilyen jellegű károkért.
5.4. Az EU-LABEL szolgáltatásokhoz való hozzáférés a szolgáltatás megszűnéséig és/vagy az ügyfélfiók törléséig lehetséges, függetlenül a technológiai fejlődéstől vagy változásoktól, kivéve, ha az ÜGYFÉL az előfizetés fizetését felhagy. Ez a hozzáférés magában foglalja az elérhető szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi frissítéseket, valamint a szerződés teljes időtartama alatt nyújtott segítséget.
5.5. Az EU-LABEL szolgáltatások elérése mindaddig lehetséges, amíg érvényes, naprakész előfizetéssel rendelkezik. Abban az esetben, ha az ÜGYFÉL annak lejártát követően nem fizeti meg az előfizetési díjat, számláját korlátozzuk, és 60 napos nemfizetés után töröljük, tekintettel arra, hogy az ÜGYFÉL a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a szerződött szolgáltatásokat.

5.6. A SZOLGÁLTATÓ mindent megtesz annak érdekében, hogy a kínált szolgáltatásokhoz állandó hozzáférést biztosítson, de csak 99.8% erejéig tudja garantálni a szolgáltatás elérhetőségét. A rendelkezésre állási időszak nem tartalmazza az előzetesen e-mailben vagy a szolgáltatáson belül bejelentett karbantartási időszakokat, hanem azokat a be nem jelentett karbantartási időszakokat. Ily módon a SZOLGÁLTATÓ, tekintettel a kínált szolgáltatások interneteléréstől való függőségére, az esetlegesen felmerülő technikai és rendszerbeli korlátokra, gondossági kötelezettséget vállal a szolgáltatások elérhetőségére vonatkozóan a fenti százalék szerint. Amennyiben az ÜGYFÉL a fentinél hosszabb ideig a SZOLGÁLTATÓNÁL felróható okból nem tudta igénybe venni a szolgáltatást, kérheti a szolgáltatás nem elérhető időszakára befizetett előfizetés arányos visszatérítését.
5.7. Abban az esetben, ha a kívánt szolgáltatás a SZOLGÁLTATÓNÁL felróható okból már nem elérhető, az ÜGYFÉL a könyvesboltjait és digitális címkéit táblázatos formában exportálhatja. Abban az esetben, ha a kívánt szolgáltatás az ÜGYFÉLnek felróható okból (nem fizetés, jelen szerződés megszegése stb.) már nem elérhető, a SZOLGÁLTATÓ – de garancia nélkül – törekszik arra, hogy az ÜGYFÉLnek hozzáférést biztosítson ügyfele exportálásához. nómenklatúra táblázatos formában . A SZOLGÁLTATÓ semmilyen kötelezettséget nem vállalhat azzal kapcsolatban, hogy ezen adatok más informatikai rendszerekbe hogyan tölthetők be.

5.8. Az ezen a platformon kínált szolgáltatások NEM működnek offline állapotban.

5.9. A Szolgáltatások bizonyos ésszerű használati korlátokkal rendelkeznek, mint például:

FELIRATKOZÁS
Ingyenes – A digitális címkék maximális száma 3; – Analytics.
Indító – A digitális címkék maximális száma 40; – Analytics.
Alapvető – A digitális címkék maximális száma 100; – Analytics;
– Excel fájlok importálása / exportálása.

Alapértelmezett -A digitális címkék maximális száma 150; – Analytics;
– Excel fájlok importálása / exportálása;
- Testreszabható QR kódok.
Plusz – A digitális címkék maximális száma 400; – Analytics;
– Excel fájlok importálása / exportálása;
- Testreszabható QR kódok;
– A Platform felület az ÜGYFÉL kérésére testreszabható.

Pro – Korlátlan számú digitális címke; – Analytics;
– Excel fájlok importálása / exportálása;
- Testreszabható QR kódok;
– A Platform felület az ÜGYFÉL kérésére testreszabható.
Személyre szabott – Minden ÜGYFÉL követelményt megbeszélünk és egyeztetünk.

Megjegyzés: A fenti korlátok túllépése után nem lehet több digitális címkét létrehozni, amíg nem vásárol magasabb előfizetést.

5.10. Az ÜGYFÉL kérésére a használatba vett QR kódok átirányíthatnak egy másik URL-re/weboldalra, az ÜGYFÉL kizárólagos felelőssége az ezen a címen található tartalomért.
5.11. Csak az új címkéket számítják fel a folyó évben
5.12. A korábban létrehozott címkék további költségek nélkül aktívak maradnak
5.13. Az ÜGYFÉL költségei nem emelkednek fokozatosan
5.14. A meglévő címkék a minimális éves előfizetés kifizetésével karbantarthatók – ha már nincs szükség új címkékre.

6. A felek jogai és kötelezettségei

6.1. A VEVŐ jogai és kötelezettségei
6.1.1. Az ÜGYFÉL kizárólagos felelőssége a fiókjában található összes tartalomért, illetve a törvények vagy harmadik fél jogainak megsértéséért.
6.1.2. ÜGYFÉL vállalja, hogy a SZOLGÁLTATÓ által kínált szolgáltatásokat maradéktalanul jogszerűen és az általa végzett tevékenységre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések ismeretében veszi igénybe.
6.1.3. Vállalja, hogy a rendszerbe bevitt adatok tekintetében maradéktalanul betartja a szerzői joggal és a személyes adatok védelmével kapcsolatos rendelkezéseket.
6.1.4. Teljes felelősséget vállal a felajánlott szolgáltatások segítségével kiadott virtuális címkék létrehozásáért, testreszabásáért, adminisztrációjáért, kezeléséért, pontosságáért és jogszerűségéért. 6.1.5. Az ÜGYFÉL a személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint kezeli, és köteles betartani az e területre vonatkozó jogszabályokat, valamint ügyfeleit előzetesen tájékoztatni, hogy adatai az EU-LABEL webes platformra kerülnek, ezért a SZOLGÁLTATÓ felelősséget nem vállalhat. az ilyen személyek bármilyen kárért vagy személyiségi jogainak megsértéséért.
6.1.6. Értse meg és fogadja el az Általános Szerződési Feltételeket.

6.2. A SZOLGÁLTATÓ jogai és kötelezettségei
6.2.1. A SZOLGÁLTATÓ biztosítja:
– szerződéses webszolgáltatások létrehozásának, testreszabásának, adminisztrálásának és kezelésének lehetősége az EU-LABEL webes platformon keresztül;
– adatmentés;
– csatlakozás a rendszerhez biztonságos kommunikációs protokollon (https) keresztül;
– a felhasználói fiókok adatainak szinkronizálása oly módon, hogy azok bármilyen típusú eszközről, bárhonnan, internetelérésen keresztül elérhetőek legyenek. A kínált szolgáltatások NEM működnek az offline verzióban.
6.2.2. A https://app.eu-label.info az ÜGYFÉL által hozzáadott tartalmak tárhelyeként működik az elektronikus kereskedelemről szóló 365/2002 törvény értelmében. Ugyanakkor az adatok korlátozott része az ÜGYFÉL számítógépein is tárolódik. Ehelyett az adatokat nem tárolja a böngésző vagy a mobil. A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget a felhasználói fiókhoz tartozó hozzáférési jelszavak elvesztéséért, illetve az ÜGYFÉL fiókját esetlegesen veszélyeztető tevékenységekért. Ha a SZOLGÁLTATÓ értesítést kap a szolgáltatások meglétéről a
Az ÜGYFÉL illegális megjelenése, fenntartja a jogot a felhasználói fiók felfüggesztésére vagy az ahhoz való hozzáférés letiltására.
6.2.3. Minden ÜGYFÉL rendelkezik egy felhasználói rendszerrel, akik bizonyos jogosultságokkal konfigurálhatók. ÜGYFÉL teljes felelősséggel tartozik, ha az ÜGYFÉL által jóváhagyott felhasználók megsértik a jelen szerződés 2.6. pontjában meghatározott dokumentumokban foglaltakat, illetve jogellenes vagy erkölcstelen tevékenységet folytatnak.

6.2.4. A SZOLGÁLTATÓ az ÜGYFÉL adatait és dokumentumait nem ellenőrzi és nem gyakorol semmilyen ellenőrzést.
6.2.5. A SZOLGÁLTATÓ a kínált szolgáltatások igénybevételére az előfizetés időtartama alatt térben és időben nem kizárólagos és korlátlan használati jogot (licencet) biztosít. 6.2.6. Ha az üzemidő 99,8% alatt van, százalékos kompenzációt ajánlunk az előfizetési értékből az 5.5. cikk szerint.
6.2.7. A SZOLGÁLTATÓ jogosult anonim adatokat gyűjteni a szolgáltatásai igénybevételével kapcsolatban (IP-cím, dátum/idő stb.).
6.2.8. A SZOLGÁLTATÓ nem gyűjt személyes adatokat a QR-kódokat beolvasó felhasználókról, a gyűjtött adatok csak a nyelvet, országot, böngészőt és a használt eszköz típusát tartalmazzák.

7. Regisztráció, jelszavak és felelősségek

7.1. Regisztráljon fiókot a https://app.eu-label.info/auth/signup oldalon. A SZOLGÁLTATÓ azt tanácsolja a regisztrált felhasználóknak, hogy hozzáférési jelszavukat ne fedjék fel senkinek. 7.2. Az interneten keresztüli adatátvitel nem garantált 100% biztonságos. Ennek megfelelően az Ön adatainak védelmére és a biztonságos információátviteli protokollok (https) használatára tett erőfeszítéseink ellenére a SZOLGÁLTATÓ nem tudja garantálni vagy garantálni az ÜGYFÉL által a SZOLGÁLTATÓ felé továbbított információk biztonságát. Ezért a SZOLGÁLTATÓ részére küldött minden információ az ÜGYFÉL kockázatára történik.
7.3. A https://app.eu-label.info webhely nem nyilvános elemeihez való jogosulatlan hozzáférés vagy az EU-LABEL-fiókhoz nem jogosult személyek hozzáférése az informatikai rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés bűncselekményének minősül. a hatályos román jogszabályok szerint szankcionálták.

8. Szerződéses felelősség

8.1. Az ÜGYFÉL szavatolja a megadott adatokért, és teljes felelősséget vállal azért, hogy a SZOLGÁLTATÓ által nyújtott szolgáltatásokat milyen módon és céllal veszi igénybe, valamint az ÜGYFÉL fiókjához hozzáféréssel rendelkező felhasználók rendszerét és viselkedését milyen módon konfigurálja.
8.2. Kizárólag az ÜGYFÉL felelős az adatok helyes és hiánytalan beviteléért, valamint az adatok pontosságáért vagy frissítéséért az EU-LABEL fiókban.
8.3. A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget, ha az ÜGYFÉL a rendelkezésre bocsátott alkalmazásokat, szolgáltatásokat illegális vagy erkölcstelen célokra használja.
8.4. Az ÜGYFÉL elfogadja, hogy kizárólagos felelősséggel tartozik a SZOLGÁLTATÓ-nak minden olyan kárért, költségért vagy haszonkorlátozásért, amely a részéről elkövetett csalárd cselekményből ered. Az ÜGYFÉL jelen dokumentummal tudomásul veszi és elfogadja, hogy a SZOLGÁLTATÓ adatait a nyomozó szerveknek továbbítja, ha erre jogszabály kötelezi.
8.5. Bár minden pillanatban törekszünk az oldalon közzétett üzenetek minőségének és helyességének biztosítására, a SZOLGÁLTATÓ sem kifejezetten, sem hallgatólagosan nem tudja garantálni a tartalmat, a szoftvert, illetve az égisze alatt megjelent termékeket és szolgáltatásokat. A SZOLGÁLTATÓ semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az esetleges károkért vagy hibákért
amelyet közvetlenül vagy közvetve okozott bármilyen közvetlen vagy közvetett haszonkiesés (ideértve, de nem kizárólagosan: az elmaradt haszonból, üzletmenet megszakadásából eredő károkat, vagy egyéb vagyoni károkat), amelyeket a használat vagy a használat abbahagyása vagy a az oldal által nyújtott információk és szolgáltatások rendszerességének hiánya.
8.6. Az ÜGYFÉL kijelenti, hogy a szolgáltatás megrendelése előtt ellenőrizte a https://app.eu-label.info/ címen elérhető weboldal ingyenes verzióját, és hogy az EU LABEL platform által kínált webszolgáltatás teljes mértékben megfelel az ő igényeinek. Vásárlás.

9. A szerződés felmondása

9.1. Ez a szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:
– A felek kölcsönösen megállapodnak a szerződés felbontásában;
– Szerződéses kötelezettségeinek valamelyik fél általi nem vagy ismételt hibás teljesítése;
– Az egyik fél egyoldalú, a másik félnek írásban megküldött határozata, a felmondási nyilatkozat kézhezvétele legalább 30 naptári nappal az együttműködés megszüntetésére megállapított időpont előtt megtörténik;
– Valamelyik vállalkozó feloszlása, felszámolása, csődje, működési engedélyének visszavonása esetén, amely esetben a felek kötelesek az eltűnés okának közbelépéséig kiegyenlíteni egymásnak az ebből eredő tartozásait.

10. Jogi nyilatkozat

10.1. A SZOLGÁLTATÓ nem vállal felelősséget semmilyen anyagi vagy erkölcsi kárért, kárért vagy költségért, amely az ÜGYFÉL felelősségét terhelő fizetési késedelemből, valamint a törvényi kötelezettségek megszegéséből eredhet, ha ez nem a hibás. a SZOLGÁLTATÓ.
10.2. A SZOLGÁLTATÓ kínálja a szolgáltatást, és nem vállal felelősséget semmilyen anyagi vagy erkölcsi kárért, amely a platform ÜGYFÉL általi használatából ered, vagy amiatt, hogy az ÜGYFÉL nem értette meg teljesen a szerződött szolgáltatás működését.
10.3. A SZOLGÁLTATÓ nem vállal sem közvetlen, sem közvetett garanciát arra vonatkozóan, hogy a SZOLGÁLTATÁS megfelel az ÜGYFÉL követelményeinek, vagy zavartalan, biztonságos vagy hibamentes lesz, de mindent megtesz a stabil és működőképes szolgáltatás biztosítása érdekében.
10.4 . A fiókért és/vagy az ahhoz való hozzáférésért kizárólag az ügyfél felelős. Az ügyfél minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy illetéktelen vagy rosszindulatú személyek ne férhessenek hozzá a fiókhoz, akik így különféle műveleteket hajthatnak végre, virtuális címkéket adhatnak hozzá/törölhetnek, export címkéket importálhatnak, átirányíthatnak vagy bármilyen más olyan változtatást tehetnének a fiókban, amely befolyásolhatja a szerződéses szerződés megfelelő működését. szolgáltatások. Az ügyfél ellenőrzi az alkalmazottai (platform üzemeltetői) által a rendszerbe bevitt információk pontosságát az esetleges csalások elkerülése érdekében.
10.5. Olyan helyzetekben, amikor sok az értékesítés és a tranzakciók manuális ellenőrzése nehézkes (pl. szupermarketek, gyógyszertárak, stb.), javasoljuk, hogy vásároljon dedikált előfizetést, és integrálja belső értékesítési szoftverét az EU-Label-vel az itt elérhető interfész segítségével.

11. Titoktartás

11.1. A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyik Szerződő Félnek sincs joga:
– a szerződés kidolgozásában és végrehajtásában részt vevő személyeken kívül bármely bizalmas információt harmadik félnek átadni;
– a szerződés időtartama alatt minden bizalmas információt, vagy amelyhez hozzáfér, a vállalt kötelezettségek teljesítésének céljától eltérő célra felhasználni. Minden bizalmas információt meg kell jelölnie a bizalmasnak állító félnek.
11.2. A fent említett korlátozás nem érvényes, ha:
– az információt a szerződő fél ismerte, mielőtt azt a jelen szerződés teljesítése során megkapta;
– az információ hozzáférhető volt a nyilvánosság számára;
– az érintett fél a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően köteles volt a kérdéses információt nyilvánosságra hozni.

12. Vis maior

12.1. A vis maior mentesíti a feleket a felelősség alól a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek részleges vagy teljes elmulasztása esetén. Vis maior: a felek akaratától független, előre nem látható és áthidalhatatlan esemény, amely a szerződés megkötését követően következik be, és amely megakadályozza a feleket abban, hogy a vállalt kötelezettségeiket részben vagy egészben teljesítsék.
12.2. A vis maiorra hivatkozó fél köteles a másik felet annak bekövetkezésétől számított legfeljebb 5 napon belül írásban tájékoztatni.
12.3. A vis maiorra hivatkozó fél köteles az okának megszűnéséről a másik felet a felmondástól számított 15 napon belül értesíteni.
12.4. Ha ezek a körülmények és következményeik több mint 2 hónapig fennállnak, minden partner lemondhat a szerződés további végrehajtásáról. Ebben az esetben egyik félnek sincs joga kártérítést követelni a másik féltől, de köteles minden eddigi kötelezettségét teljesíteni.

13. Irányadó jog

13.1. A felek jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit, valamint a szerződésből eredő összes joghatást a hatályos román jog értelmezi és szabályozza.
13.2 . A jelen megállapodással kapcsolatos bármely vitát békés úton kell megoldani, és ha a békés rendezés nem lehetséges, választottbíró elé kell terjeszteni. Abban az esetben, ha a felek a vita közlésétől számított 15 napon belül nem állapodnak meg választottbíró kijelölésében, az illetékesség a SZOLGÁLTATÓ székhelye szerinti megye romániai bíróságaihoz száll vissza.

14. Záró rendelkezések

14.1. A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés minden feltételét megtárgyalták, és a szerződés aláírásával kifejezetten elfogadják, az esetleges korábbi megállapodások nem váltanak ki joghatást közöttük.
14.2. A SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot a jelen feltételek időszakos frissítésére és módosítására. Ilyen esetekben az ÜGYFÉL előzetesen, a jelen szabályzat hatálybalépése előtt 15 nappal a honlapon történő közzétételével tájékoztatást kap, ezért javasoljuk, hogy az ÜGYFÉL rendszeresen ellenőrizze jelen dokumentum tartalmát.
14.3. A SZOLGÁLTATÓ felé intézett minden értesítést elektronikus úton kell elküldeni az eulabelinfo@gmail.com e-mail címre.
14.4. Az ÜGYFÉL kijelenti, hogy megértette és elfogadja, hogy a SZOLGÁLTATÓ felhőplatformján keresztül kiadott virtuális címkéknek (e label) nincs számviteli vagy pénzügyi értékük, hanem kizárólag a vásárlók által a termékkel kapcsolatos tápérték- és egyéb információk rögzítésére szolgálnak.

LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

A Platformmal kapcsolatos panasz megoldása vagy a Platform használatával kapcsolatos további információk megszerzése érdekében kérjük

lépjen kapcsolatba velünk a címen contact@eu-label.info

1. függelék
az EU-LABEL webszolgáltatási szerződéséhez

Az EU-LABEL személyes adatkezelési gyakorlata megfelel a GDPR-nak. Üzemeltető (ügyfél, aki az eu-label platformon szolgáltatást rendelt), Jogosult ( https://app.eu label.info ), EU-LABEL – SC SEMICOLON SRL, szolgáltató).
Ez a dokumentum _____________ keltétől érvényes, és az ÜGYFÉL számára az EU-LABEL platformon történő megrendelés elfogadásával lép hatályba. A dokumentum tartalmazza az ügyfél, mint üzemeltető által az EU-LABEL-hez, mint meghatalmazott képviselőhöz továbbított személyes adatok kezelésének konkrét szabályait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló (EU) 2016/679 rendelettel összhangban. az ilyen adatok természetére és szabad áramlására vonatkozóan (a továbbiakban: GDPR), valamint a személyes adatok védelmével kapcsolatos bármely későbbi nemzeti jogszabály.
Az EU-LABEL felhasználó felhatalmazza a szolgáltatót (SC SEMICOLON SRL) személyes adatok feldolgozására annak érdekében, hogy EU-LABEL szolgáltatást nyújthasson Önnek, az Ön által választott EU-LABEL előfizetéstől függően.
Az OLDAL használatával a jelen melléklet rendelkezései érvényesek. Mielőtt személyes adatait (beleértve az e-mail címet is) bármilyen módon megadná, kifejezetten felkérjük a felhasználót, hogy fogadja el jelen szabályzatot.
1. cikk. Használt kifejezések
Ebben a dokumentumban a használt kifejezések értelmezése a GDPR szerint történik, és adott esetben a kifejezések meghatározása a cikkben meghatározottak szerint történik. A GDPR 4.
Art 2. A feldolgozás tárgya
Az EU-LABEL fő szolgáltatási szerződésben foglalt, a fájl tetején csatolt fő szolgáltatási szerződésben foglalt szolgáltatások teljesítése érdekében az ÜZEMELTETŐ által küldött személyes adatok ENGEDÉLYEZETT általi feldolgozását jelenti.
3. cikk. Szükséges adatok
Felhasználói fiók létrehozásához az EU-LABEL-n bizonyos adatok megadása szükséges, például felhasználónév (e-mail cím), 2. sz. telefonszám, jelszó és annak a cégnek az adatai, amelyhez a fiók létrejön. A felhasználónév egy olyan e-mail cím, amelyet javasolunk, hogy a céghez tartozzon. Ezt az e-mail címet használjuk az Önnel való kommunikációhoz. Az EU-LABEL platformon Önről, ügyfeleiről vagy alkalmazottairól megadott személyes adatok az Ön tulajdonát képezik. Az EU-LABEL nem használja fel ezeket az adatokat más célra, mint azon szolgáltatások nyújtására, amelyekhez Ön EU-fiókot hozott létre.
CÍMKE.
Betartjuk a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, és technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre a személyes adatokkal közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos minden olyan művelet védelme érdekében, amely megakadályozza a jogosulatlan vagy jogellenes kezelést, valamint a véletlen vagy jogellenes elvesztést vagy megsemmisülést.
Adatok az OPERATOR ügyfeleiről
A felhasználó az EU-LABEL-ben természetes és jogi személy ügyfelet is tárolhat. Minden személyes adat nem egy cég adataira vonatkozik, hanem olyan adatokra, amelyek egy személy azonosítására alkalmasak, azaz név, vezetéknév, email cím stb. telefonszám, születési dátum. Mindezek az adatok
az Öné, és az EU-LABEL csak arra használja fel őket, hogy biztosítsa azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez EU-LABEL fiókot hozott létre, előfizetési tervének megfelelő időpontokat. Az ÜZEMELTETŐ az egyedi mezők segítségével közvetlenül az ügyfélszámlájához adhat további személyes adatokat, amelyeket az ÜGYVÉDNEK nem láthat előre. Így az ÜZEMELTETŐ-nek gondoskodnia kell arról, hogy ezek az adatok is teljes mértékben megfeleljenek a személyes adatok védelmére és kezelésére vonatkozó szabályzatnak.
Adatok az Üzemeltető alkalmazottairól
Az EU-LABEL megoldásban adatokat tárolhat az alkalmazottakról. Az Ön ügyfelei személyes adataihoz hasonlóan munkatársai személyes adatai is Önhöz tartoznak, és az EU-LABEL ezeket az adatokat kizárólag arra a célra használja fel, hogy azokat a szolgáltatásokat nyújtsa Önnek, amelyekhez az EU-LABEL megoldásban fiókot hozott létre.
Művészet. 5. Konkrét utasítások
A jelen szerződés értelmében az ÜZEMELTETŐ a következő konkrét utasításokat adja az ÜGYVÉDNEK:
5.1. Az automatizált Üzemeltetőtől kapott személyes adatok gyűjtése és kezelése közvetlenül a 7. cikkben meghatározott célból.
5.2. Információ gyűjtése és feldolgozása, ha az EU-LABEL platformon küldött és tárolt dokumentumait az ÜZEMELTETŐ ügyfelei megnyitották és/vagy megtekintették. Művészet. 6. A feldolgozás időtartama
A személyes adatok kezelése a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó főszerződés időtartama alatt történik.
Művészet. 7 A feldolgozás célja és jellege
EU-LABEL szolgáltatások biztosítása, a vásárolt szolgáltatáscsomagtól függően.
Művészet. 8 Továbbengedett
Abban az esetben, ha az ÜZEMELTETETŐ adatainak vagy az adatkezelés egyes részeinek feldolgozását az ENGEDÉLYEZETT más személyeken keresztül, ún. UTASÍTÁSRA VONATKOZÓAN végzi, az alábbi elveket kell betartania:
8.1. Bármely továbbfelhatalmazott személy esetében az ENGEDÉLYEZŐ általános felhatalmazást kap arra, hogy alvállalkozói szerződést kössön bármely más szolgáltatóval, amely az Európai Bizottság határozatával elismert megfelelő szintű védelemmel rendelkezik, amely szükséges a jelen szerződés szerinti adatkezelés egyes részeihez. megfelelő biztonsági szint, legalább a jelen szerződés szintjén. Ez a felhatalmazás magában foglalja az ÜZEMELTETETŐ tájékoztatásának kötelezettségét az ENGEDÉLYEZETT weboldalán található fiókon keresztül üzenetben vagy e-mailben. Az ÜZEMELTETŐnek 2 munkanapon belül van lehetősége kifogást megfogalmazni.
Művészet. 9. ÜZEMELTETETŐ jogai és kötelezettségei
9.1. Információt kapni az ENGEDÉLYEZETTŐL, vagy a könyvvizsgálón keresztül ellenőrizni, hogy az ENGEDÉLYEZETT rendelkezik-e és végrehajtja-e a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket annak érdekében, hogy a feldolgozás megfeleljen a GDPR követelményeinek; az ellenőrzésre előzetes írásbeli értesítés alapján kerül sor, amelyet legalább 10 munkanappal az ellenőrzés elvégzése előtt megküldenek;
9.2. Az ÜGYVÉDŐTŐL az érintettek GDPR-ban biztosított jogaik gyakorlásával kapcsolatos megkereséseinek megválaszolására vonatkozó kötelezettségének teljesítéséhez segítséget kapni;
9.3. Eleget tenni a GDPR szerinti kötelezettségeinek, mint Üzemeltető, az ENGEDÉLYEZETT által a nevében gyűjtött vagy feldolgozott személyes adatok tekintetében; 9.4. Az érintettek GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettsége, ideértve a jelen szerződés szerinti ENGEDÉLYEZETT általi adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást is;
9.5. Az a kötelezettség, hogy kizárólagos felelősséggel tartozzon a jelen szerződés tárgyát képező személyes adatok feldolgozásának jogalapjának megállapításáért;
9.6 . A GDPR szerinti megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásának kötelezettsége, ideértve az adatalanyoktól az ENGEDÉLYEZETT felé történő adattovábbítás biztosítását; 9.7. ÜZEMELTETETŐ tudomásul veszi, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy az ENGEDÉLYEZETT a szolgáltatásnyújtás befejezését követően az adatok törlésre kerülnek, a GDPR kötelezettségeinek és az Art. 10. pontja értelmében az adatok már nem állíthatók vissza, és az ÜZEMELTETŐ teljes felelőssége annak biztosítása, hogy azokról teljes másolatot készített.
9.8. Minden olyan helyzetben, amikor az ÜZEMELTETŐ az, akinek valamilyen kötelezettséget teljesítenie kell, például tájékoztatnia kell az érintettet a személyes adatok biztonságának megsértéséről, az ÜGYVÉD nem vonható felelősségre az ÜZEMELTETŐ e kötelezettség keretében elkövetett mulasztásaiért.
Művészet. 10. Az ÜGYVÉD jogai és kötelezettségei:
10.1. Az ÜZEMELTETŐ legfeljebb 10 napon belüli tájékoztatásának kötelezettsége, ha az ÜGYVÉD álláspontja szerint egy utasítás sérti a GDPR-t és/vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezést;
10.2. Az ÜZEMELTETŐ nevében kezelt személyes adatok biztonságának biztosítására vonatkozó kötelezettség a Kbt. A GDPR 32. cikkével és a melléklet 11. pontja; 10.3. Az ÜZEMELTETETŐ indokolatlan késedelem nélküli tájékoztatásának kötelezettsége az ÜZEMELTETETŐ személyes adatai biztonságának megsértéséről az ENGEDÉLYEZETT által végzett feldolgozás során;
10.4. Az ÜZEMELTETŐ minden szükséges információval való segítésének kötelezettsége annak érdekében, hogy szükség esetén értesítse az adatbiztonság megsértése miatt illetékes hatóságot, anélkül azonban, hogy az ÜZEMELTETŐt bejelentési kötelezettségében helyettesítené;
10.5 . Kötelezettsége, hogy az ÜZEMELTETŐT segítse az érintettek kérelmének megoldásában, vagy az ÜZEMELTETŐ felé továbbítsa az érintettektől beérkezett, a Meghatalmazott által gyűjtött és feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos megkereséseket, legfeljebb 5 napon belül. naptári napon belül annak kézhezvételétől számítva. Ez a segítség nem vonatkozik arra az esetre, ha az ÜZENETELŐ az ENGEDÉLYEZETT által biztosított technikai eszközökben már rendelkezik arra a lehetőséggel, hogy közvetlenül megoldja az érintett kérelmét (pl. hozzáférési jog – ahol az ÜZEMELTETŐ már rendelkezik minden információval arról, hogy milyen adatokat kér) gyűjt);
10.6. A szerződés teljesítése során tudomására jutott személyes adatok és/vagy bizalmas információk továbbításának kötelezettsége, amelyek személyes adatok lehetnek; 10.7. A személyes adatok kezelésére jogosult személyzet képzésének biztosítására vonatkozó kötelezettség ezen adatok bizalmas kezelésére vonatkozóan;
10.8 . Az alkalmazottakkal és megbízottal szembeni titoktartási kötelezettségek feltüntetésének kötelezettsége; 10.9. Bizonyos személyes adatok hatósági, közintézményi vagy bírósági kérelmére történő, jogszabályi kötelezettség vagy törvényben meghatározott egyéb feltétel alapján történő nyilvánosságra hozatalának joga.
10.10. szerinti almeghatalmazott felvételi jog. 8, vagy abban az esetben, amikor az ÜZEMELTETŐtől jóváhagyást kapott;
10.11. A GDPR által biztosított helyzetekben az ÜZEMELTETŐ részére történő segítségnyújtásból származó költségek fedezésének joga. 9. alapján, ha azok meghaladják az ENGEDÉLYEZETT által nyújtott szolgáltatások havi költségét.
10.12 . A jelen szerződés alapján végzett tevékenységek vagy annak teljes tevékenysége eredményeként anonimizált statisztikai adatok felhasználásának joga.
10.13. AZ ENGEDÉLYEZETT a személyes adatok kezelésének célját vagy módját nem állapíthatja meg, ezeket kizárólag az ÜZEMELTETŐ állapítja meg.
Art.11 Feldolgozási biztonság
11.1. AZ ENGEDÉLYEZETTnek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell végrehajtania a kockázattal kapcsolatos megfelelő biztonsági intézkedések biztosítása érdekében, összhangban a jó iparági gyakorlattal. A megfelelő biztonsági szint meghatározásakor a biztosnak figyelembe kell vennie a fejlesztés jelenlegi szakaszát, a megvalósítás költségeit és az adatkezelés jellegét, hatókörét, összefüggéseit és céljait, valamint az adatkezelés különböző fokú valószínűségének és súlyosságának kockázatát. a természetes személyek jogai és szabadságai, valamint az adatkezelés eredményeként felmerülő kockázatok, különös tekintettel azokra, amelyek véletlenül vagy jogellenesen a továbbított személyes adatok megsemmisüléséhez, elvesztéséhez, módosításához vagy jogosulatlan nyilvánosságra hozatalához vezethetnek. más módon tárolt vagy feldolgozott , vagy azokhoz való jogosulatlan hozzáféréshez.
11.2 . Ezzel összefüggésben az ÜGYVÉD az alábbi szervezési és technikai biztonsági intézkedések belső alkalmazását állapította meg a személyes adatok biztonsága érdekében, figyelemmel a végzett tevékenység típusára:
– korlátozott hozzáférés az adatbázishoz az ÜGYVÉD igen korlátozott számú alkalmazottja számára.
– az adatbázishoz való hozzáférés állandó ellenőrzése;
– az OPERÁTOR által a szolgáltatás eléréséhez használt kapcsolat titkosítása SSL használatával; – titkosítva tárolt ügyféljelszavak;
– rendszeres biztonsági mentések
11.3. Az ÜGYVÉD önként megküldheti a biztonsági ellenőrök (a kereskedelmi vagy bizalmas információk törlése után) levont következtetéseit időszakonként az ÜZEMELTETŐKNEK, hogy bemutassa e tárgyban folyó tevékenységét.
12. cikk A felelősség korlátozása
Az üzemeltető vállalja, hogy mentesíti az ÜGYVÉDET minden olyan kárért való felelőssége alól, amely az alábbiakból eredhet:
– az ÜGYVÉD felelősségét meghaladó események miatti szerződésszegés.
– a KEZELŐ utasításainak betartását, illetve az ÜZEMELTŐ utasításainak elmulasztását előzetesen a jogellenességről szóló értesítés indokolja;
– az érintettek hozzájárulásának hiánya vagy hiánya, illetve az Üzemeltető hibás jogalap felhasználása.
– a szerződés be nem tartása az ÜZEMELTETŐ intézkedései miatt. 13. cikk A felelősség elhatárolása
Az ÜZEMELTETŐ és az ÜGYVÉD az adatokhoz való hozzáféréstől és az adatok felett gyakorolt hatékony ellenőrzéstől függően szerződési és technikai szempontból is határolja a személyes adatok védelmének biztosításával kapcsolatos felelősségét (például az adatkezelés titkosságának vagy biztonságának biztosítása).

Frissítve: 2024.01.29

EU-Label logó – átlátszó termék QR-kód platform

Copyright © 2023

Tulajdonában lévő Semicolon

Rólunk

Kövess minket

hu_HUHU